torsdag 7. august 2014

Tusen takk!


Tusen takk til alle dere som gir og har gitt pengestøtte til fondet etter Dembas bortgang. Hver enkelt av dere bidrar til å gjøre Ingvilds økonomiske situasjon noe lettere, og hjelper oss å ha et positivt fokus fremover både for henne, barna og for familien i Senegal. Formålet med fondet er som sagt å få økonomisk støtte til å fortsette arbeidet Demba og Ingvild hadde startet i Senegal og for å legge til rette for økonomisk selvstendighet og en lysere fremtid for familien i første omgang.

Hos eldstebroren vokser kyllingdriften og pr dags dato har han grovt regnet rundt 100 dyr. Han er takknemlig og glad for at han får muligheten til å drifte farmen og er svært engasjert i den videre fremgangen. Lillesøsteren til Demba og mannen hennes ønsker å starte "butikk på hjørnet" hvor man kan få kjøpt dagligvarer. Ved å ha muligheten til å jobbe, kan de få anledning til å spare opp penger til å gi barna skolegang som vil være et viktig utgangspunkt for barnas fremtid.  
Her hjemme i Norge har barna det etter forholdene godt, hvor Jakob er mer klar over sitasjonen enn Aida som fortsatt enkelte dager snakker om ting hun skal vise til pappa når han kommer hjem. De har nettopp startet i barnehagen igjen etter ferien og hverdagen begynner så smått om senn å gå sin vante gang.

Igjen tusen takk til alle dere engler som stiller opp for Ingvild og hjelper henne til å fortsette livsverket til Demba. Dersom noen fortsatt ønsker å gi gaver vil kontoen være åpen videre. Alle bidrag, både små og store, setter vi stor pris på.

 

onsdag 18. juni 2014

One of the world`s best men


One of the world’s best men, our dear Demba left us on the evening of the 22nd of May 2014, after a short sickness with cancer. Ingvild has lost the man in her life, her love and soul-mate. Little Jakob and Aida, barely 5 and 3, have lost a warm, good and caring father.

It is so very cruel and hard to comprehend that a man with such a big heart for everyone has left us so young, at 35 years of age.

Demba has always been kind and generous with everybody around him, in Senegal, in Spain, and in Norway. His life’s work has been to enable his family in Senegal to be self-sufficient in both their homes and work. Some of the most recent things he did were to start building a chicken-farm and residence with his older brother Lamine and to secure his little sister Nenefanta and her family with a good living situation and their own house.

Demba had many plans for the future, for both family and local community; to increase economic independence and give a brighter future for those who don’t have the same possibilities and resources as us.  

We, his immediate family have decided to set up a memorial fund for Demba which will first work to secure a better future for his family in Senegal. We spoke with him on this and he was very happy and positive that his life’s work would be continued further.

The Norwegian Bank number for the fund is : 97221273692
The IBAN-number is: NO8897221273692
SWIFT-CODE is: DNBANOKK


DNBANOKK
DNB
0021 Oslo
Norway

Instead of flowers we would like contributions to the fund for the work of our good Demba, who is now at home in Senegal.

lørdag 24. mai 2014

Ein av verdens beste mennEin av verdens aller beste menn, vår kjære Demba, gjekk bort på kvelden 22.mai 2014 etter kort tids kreftsjukdom. Vår kjære Ingvild har mista mannen i sitt liv, sin store kjærleik og livspartner. Vesle Jakob og Aida på knappe 5 og 3 har mista ein varm, god og trygg pappa.
Det er så utruleg vondt og ufatteleg at ein mann med slikt eit stort hjerte for alle andre er den som må forlate oss så ung, 35 år gamal.
Demba har vore raus og sjenerøs med alle rundt seg, i Senegal, Spania og i Norge. Hans livsverk har vore å systematisk legge tilrette for at familie i Senegal kan vere økonomisk sjølvstendige ved å bygge opp bolig og arbeidsplasser. Noko av det siste han gjorde var å starte opp bygginga av ein kyllingfarm med bolig til sin eldste bror Lamine samt sikre at lillesøstra Nenefanta med familie har fått gode boforhold og eget hus.
Demba hadde mange planer videre, for familien og lokalsamfunnet forøvrig, for å legge tilrette for økonomisk sjølvstendigheit og ei lysere framtid for dei som ikkje har like gode muligheiter eller ressursar som oss.
Vi i næraste familie vil med dette opprette eit minnefond for Demba som i første omgang skal kome familien vår i Senegal til gode. Vi snakka med han om dette den siste tida, og han var glad og positiv for at livsverket kunne bli ført vidare.
Kontonummeret til fondet er : 97221273692

I staden for blomster ønskes bidrag til fondet og livsverket til vår gode Demba.
Begravelsen vil finne sted i Senegal.